Xin chào! tôi là Lê Đỗ ChungSách hay nên đọc

Thứ 2: đọc sách TƯ DUY TÍCH CỰC

Thứ 3: đọc sách về THÁI ĐỘ, THÓI QUEN

Thứ 4: đọc bài viết về VĂN HÓA, XÃ HỘI

Thứ 5: đọc sách về KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Thứ 6, Thứ 7: đọc PHONG CÁCH, LỐI SỐNG 

Chủ nhật: đọc về CHINH PHỤC MỤC TIÊU